Terapijski postupak

Pre ulaska u terapijsku seriju, radi se test intolerancije na osnovne životne namirnice. Pacijent formira ishranu isključujući iz svog jelovnika neodgovarajuću hranu.

Ishrana po testu intolerancije je početni i nezaobilazni korak u sistemu lečenja u našoj ordinaciji i vrlo je bitno da se primenjuje od prvog dana terapije.

Takav dijetetski režim sam po sebi dovodi do metaboličkog, energetskog i imunološkog rasterećenja organizma koji postaje prijemčiviji za terapeutske signale.

Metode i aparaturu koje koristimo za terapiju funkcionišu po sličnom principu i kombinuju se u terapiji zavisno od individualnih potreba organizma. Na osnovu anamnestičkih podataka pacijenta i informacija dobijenih iz testiranja na biorezonantnom skeneru IMAGO, formira se slika o funkcionalnom stanju organizma u celini i njegovim slabim mestima što predstavlja osnov za formiranje terapijske strategije.

Terapije se u početku sprovode obično dva puta, a kasnije jedanput nedeljno. Potpuno su neagresivne i traju između 45 minuta i 1 čas i 15 minuta. Zavisno od ozbiljnosti i trajanju postojeće problematike, dužina terapijske serije je različita.

Prilikom prvog dolaska, lekar obaveštava pacijenta o karakteru i principima terapije, o efektima koje se mogu očekivati, sugeriše se broj terapija i daju odredjena uputstva.