Printer-friendly version Send to friend

Pedijatrija - dr Jelena Jovanović  

Mr. Sci. med dr Jelena Jovanović, spec. pedijatar

Završila Medicinski fakultet u Beogradu 1989. godine i kurs tradicionalne medicine i
akupunkture ECPD 1990. Od tada uvek razmišlja celovito.
Magistrirala na temu ishrane 1996. i zna kako da „zdravlje na usta ulazi“.
Specijalizaciju pedijatrije završila 2000. godine i bavi se lečenjem dece od 0-18 godina.
Radila je 25 godina na pedijatriji u Domu zdravlja Novi Beograd i Zvezdara: obilazak
novorođenih beba u stanu, lečenje dece, razvojno savetovalište.
Razvila metod „Bebin ples“ – tehniku kojom se na nežan način podstiče stabilan i pravilan psihomotorni razvoj deteta. Ovaj metod je posebno moćan za bebe rođene iz rizičnih trudnoća i sa povredama u porođaju.
Prošlo ga je na hiljade dece, a pozitivni rezultati izlagani su na svetskim kongresima. Metod je izuzetan za rano uočavanje talenata dece.
Fascinirana dečjim znanjem i moćima, svoja lečenja i zasniva na spoju tradicije, nauke i emocije, prirodno i ispunjena ljubavlju.
 
Obavlja svoju delatnost u sledecim pravcima:
 1. Celovito pedijatrijsko i prirodno lečenje
  • Koristi kako standardne medicinske lekove, tako i biljne ili energetske lekove iz naše, kineske tradicionalne medicine, Bahove kapi, homeopatiju, magnete Uvek razmišlja zašto je bolest nastala .I šta treba promeniti oko deteta kako bi emocije bile čiste i stabilne , a okruženje srećno I stimulativno za zdrav rast I razvoj.
 2. Savetovalište za ishranu
  • Kod bebe :Svako dete je zasebna priča. Ima sopstvene potrebe, vreme uvođenja hrane, ritmove hranjenja. Procenjuje se kada se i šta uvodi od namirnica, majka dobija savet o načinu njihove pripreme uz predlog u koje doba dana je unos pojedinih namirnica najkorisniji.
  • Kod bolesne dece: Puno je bolesnih stanja i simptoma kod kojih usledi brzi oporavak nakon izkljucivanja pojedinih namirnica koje dete ne podnosi.To su pre svega alergije , astma , kožne i digestivne smetnje, hiperaktivnost, slabije napredovanje, gojaznost ,anemije. Veoma je koristan test intolerancije na hranu iz kapi krvi deteta. Na osnovu rezultata testa pravi se izmena namirnica tako da dete bude sito, zadovoljno i lepo napreduje , a simptomi postepeno nestaju.
 3. Razvojno savetovalište
  • Jedinstvenim metodom „Bebin ples“ kojim je do sada tretirano preko 7000 dece i koji je prezentovan na brojnim međunarodnim kongresima, uočavaju se otstupanja u psihomotornom razvoju i otklanjaju u samom pregledu na nežan način http://holitimed.com/holisticki-pregled-bebin-ples
 4. Psihološko savetovalište
  • Podrška trudnicama i mamama da doje. Savladavanje strahova oko bebe.Praćenje razvoja malog deteta, posebno u doba polaženja u vrtić .Školsko dete, polazak u školu, pubertet, zaljubljivanje. Porodica, tradicija i moderni zahtevi.Savetovalište kod problema zavisnosti: kompjuteri, telefoni, adikcije.

 

Pedijatrija - dr Jelena Jovanović