Printer-friendly version Send to friend

Program detoksikacije

Detoksikacija je fiziološki proces pri kojem se otrovne materije u telu čoveka preradjuju u manje otrovne koje mogu lakše da se eliminišu iz organizma. To znači da ljudsko telo poseduje detoksikacione kapacitete i kada su uslovi življenja i ishrane umereni, taj se proces sasvim efikasno odvija. Medjutim, sveprisutni stres, manjak fizičke aktivnosti, zagađenje životne sredine, pogrešne navike u ishrani, negativni emocionalni naboj i sve slabiji kontakt s prirodom, dovode do ogromnog opterećenja detoksikacionih mehanizama savremenog čoveka. Telo ne uspeva da preradi toksične materije i one se skladište u tkiva, stvarajući podlogu za razvoj mnogih hroničnih bolesti i organizam ulazi u ‘crvenu zonu’. Vrlo je bitno blagovremeno prepoznati takvo stanje i preduzeti mere za oslobađanje tela od toksičnog i emocionalnog balasta. Treba znati i da je u pitanju proces a ne ad hoc akcija. U tom procesu najbitnija je uloga same osobe – ona donosi odluku, spremna je da menja svoje navike i da krene stazom vlastite dobrobiti.

Na koje načine možemo osloboditi telo od toksina?

Da se podsetimo Hipokratovih reči: “Snaga prirodnog isceljenja unutar svakog od nas najveća je snaga koja nam pomaže u ozdravljenju.” Bez dileme, čišćenje unutrašnjeg prostora tela je prva mera kojoj treba da se pribegne da bi se ono vratilo u stanje zdravlja.

Nema dileme ni da se mnoge alatke nalaze u rukama samog čoveka i ako ih on pravilno upotrebi, posao je u velikoj meri obavljen.

Pre svega ne treba zaboraviti da sve što unosimo u telo kroz ishranu, iz creva ulazi u krvotok a sledeća najbitnija stanica je jetra. U njoj se odigravaju nezamislivo složene reakcije: šta da se izbaci, šta da se transformiše, a šta da se propusti. Da li onda uopšte ima mesto pitanju: Treba li voditi računa šta stavljamo u usta? Sasvim je sigurno da treba početi od ishrane.

Šta još možemo sami: Ostvariti bolji kontakt sa svojim telom, oslušnuti njegov govor, prepoznati njegove poruke – to nas uvek odvodi do pravih odgovora.

Pored ishrane, ono nezaobilazno što se odnosi na sve i što olakšava detoksikaciju i regeneraciju tela: više odmora, više pokreta, kvalitetna voda, čistiji životni prostor, duži kontakt sa prirodom, oslobadjanje od toksičnih međuljudskih odnosa i opterećujuh negativnih emocionalnih stanja…

Kvantna medicina i detoksikacija

Kvantna medicina nam pre svega omogućava da dijagnostikujemo stanje organizma i sagledamo njegove najbitnije samoregulatorne kapacitete. Svaki program detoksikacije koji primenjujemo, podrazumeva sprovodjenje inicijalnih testova u tu svrhu. Dobijene informacije se dopunjuju i sa mikroskopskim pregledom žive kapi krvi koji upućuje na stanje kiselosti, psisustvo kandide i parazita i na metabolička opterećenja.

U danima kada se sprovodi detoksikacioni program, svakoj osobi se primenjuje i individualna terapija na nekom od aparata kvantne medicine a cilj te terapije je podsticajnje čišćenja, regeneracije i uspostavljanja energetskog balansa organizma.

Koliko dana i vremena je potrebno sporovoditi detoks tela?

Urodjeni mehanizam za detoksikaciju čoveka nije predviđen za borbu s velikim opterećenjima veštačkih zagađivača koje su sveprisutni u savremenim životom i zato detoksikacija kao terapijski pravac ne predstavlja luksuz, nego stvarnu potrebu savremenog čoveka. Pre svega treba znati da proces detoksikacije nije stvar trenutka. Za njega važi ona poznata izreka da ono što je sporije zapravo je najbrže. Mnogi se odlučuju da naprave promene kada osete da organizam ulaže poslednje snage i kada se jave poteškoće nastale kao posledica lošeg odnosa prema sebi. Ipak, prevencija uvek drži primat. Mnogo bi bolje bilo da proces detoksikacije uvek bude nekoliko koraka ispred toksikacije.

Mi preporučujemo trodnevnu meru detoksikacije u periodima promene godišnjih doba čime se podržavaju prirodni ciklusi i uzimaju u obzir specifične potrebe za čišćenjem koje svaki od tih perioda zahteva. U ostalim periodima, oni koje žele mogu povremeno primenjivati jednodnevni detoks program u kojem će biti uradjena i kontrola njihovog stanja pomoću gorenavedenih dijagnostičkih metoda. I opet treba naglasiti nužne mere koje svako ponaosob treba da primenjuje redovno a odnose se na promenu odnosa prema sebi, stvaranju novih navika u životnom stilu i načinu ishrane.

Disanje i detoksikacija

Vežbe disanja su jako, jako važne. Sa unosom kiseonika unosimo i životnu energiju (prana, či) koja je osnov svega što postoji. Ona nas povezuje sa kosmičkom energijom od koje zavisi sav život u Univerzumu. Ona balansira, uzemljuje, povezuje, regeneriše, podmladjuje… Ne postoji prirodniji detoks za nase telo, um i emocije od samog daha!

Aromaterapija i detoksikacija

Eterična ulja su najkoncentrovaniji oblik lekovite energije. Neshvatljiva je činjenica da njihova upotreba u cilju isceljenja nije još zauzela svoje zasluženo mesto i da takav način lečenje nije postao masovnija pojava.

Eterična ulja imaju najvišu frekvencu ikada izmerenu od svih prirodnih supstanci. Više frekvencije deluju na emocije. Niže frekvencije deluju na fizičkom nivou.

Eterična ulja nisu rezonantna sa toksinima i negativnim emocijama, pa upravo taj nesklad omogućava izbacivanje toksina. Kada talas visokih frekvencija eteričnih ulja preplavi telo, toksini i negativne emocije ne mogu da opstanu i jednostavno nestaju iz organizma.

Zbog blagotvornog dejstva eteričnih ulja na fizičko i emocionalno zdravlje, njihova upotreba u radu ordinacije je uveliko zastupljenja i nezavisno od detoks programa.

Briga za čistiji unutrašnji prostor je način života. Ona obuhvata mere koje smo sami preduzeli i deo su naše lične odluke. Periodična primena detoks programa mora biti pažljivo koncipirana, postepena, bez ikakve agresivnosti s obzirom da naglo otpuštanje toksina iz tkiva može dovesti do negativnih nuspojava. Prisustvo lekara je neophodno i zbog procene zdravstvenog stanja svakog pojedinca kroz razgovor, eventualni uvid u medicinsku dokumentaciju i obavljanja funkcionalnih testova, što znači da lekar vrši procenu svih samoregulatornih kapaciteta organizma i kasnije kroz sâm tretmam teži da ih vrati u fiziološke okvire.

Stručno medicinsko osoblje obavlja i onaj edukativni deo koji je isto vrlo bitan da se ne bi pokrenuti proces prekinuo posle završetka detoksikacionog programa.

Kome se preporučuje detox program

Svima onima koji žele da dosegnu, unaprede, održe zdravlje i uživaju u njemu. Onima koji ubrzano žive, lošije se hrane, onima kojima nedostaje vitalnost, koji žele da naprave životni zaokret i usvoje obrazac zdravog životnog stila, onima koji pored spoljašnje lepote neguju i lepotu iznutra.