Printer-friendly version Send to friend

Imago terapija

Po principima kvantne medicine, razvoju same bolesti prethodi informacija o toj bolesti  koja  izvesno vreme miruje unutar tela. Taj energetski zapis bolesti predstavlja svojevrsno seme  iz kog, u određenom trenutku, počne da se grana bolest.

Metodama kvantne medicine, patološka informacija može, kao prvo da se uoči, a kao drugo - da bude poništena.

Za tu svrhu koristimo ruski aparat Imago (biorezonantni skener).

Poništavanje uočenih patoloških informacija, u kombinaciji sa drugim  prirodnim metodama  rasterećenja organizma, predstavljaju vrlo značajnu metodu prevencije bolesti.

Terapije se sprovode 2 puta mesečno.