Printer-friendly version Send to friend

Holistički pregled BEBIN PLES

Šta je BEBIN PLES?

Bebin ples je holistički pregled i tretman koji se sprovodi u prvim mesecima po rođenju, ali je potpuno drugačiji od standardnog pedijatrijskog pregleda. Za razliku od standardnog pedijatrijskog pregleda, kod kog se proveravaju takozvani primitivni refleksi, metod Bebin ples je baziran na interakciji lekara sa bebom, a beba se tretira kao biće sa znanjem i iskustvom koje uz odgovarajući podsticaj može da izvede daleko više radnji nego što se od nje uobičajeno očekuje u prvim danima i mesecima. Naime verovanjem u bebu, podsticanjem i stimulacijom da napravi određen pokret ili radnju (uspravljanje, hodanje, puzanje, sedenje...) ona na veliko iznenađenje i divljenje roditelja to i čini. Uloga lekara, koji je tokom ovog pregleda ne samo dijagnostičar već i terapeut, je da podstakne bebu da se „priseti“ određenih zapisa koje nosi u sebi.

Ukoliko tokom majčine trudnoće ili porođaja kod bebe dođe do povreda nekih neurona koji su na raskrsnicama važnih nervnih puteva, pa beba ne može odmah da izvede ono što se od nje traži, tokom izvođenja Bebinog plesa se upošljavaju nove, nepovređene ćelije i preuzimaju funkcije onih oštećenih. Umesto kasnijih mukotrpnih dugotrajnih tretmana kojima se popravlja postojeći oštećeni put, ovde se zbog preobilnosti neurona u prvim mesecima, već tokom samog pregleda uspostavljaju nove neuronske veze, a beba dobija priliku da napravi novi „autoput“ u svom nervnom sistemu. Upravo to ovaj pregled ujedno čini i terapeutskim tretmanom.

Detaljnije