Printer-friendly version Send to friend

Cenovnik

Cene pojedinačnih usluge

 ·  Test intolerancije 3.000 din
 ·  Pojedinačne terapije na aparatima QXCI i Bicom 1.500 din
 ·  Terapija na Imago Biorezonantnom skeneru 3.000 din
 ·  Biorezonantni skener Imago - funkcionalni test 5.000 din
 ·  Kardiotahometar test 2.000 din
 ·  Pregled žive kapi krvi (hemoskeniranje) 3.000 din

 

Cene dijagnostičkih i terapijskih paketa
 

 · 

Skrinig test I, obuhvata

 

  Imago biorezonantni skener  
  Kardiotahometar   
  Pregled žive kapi krvi 8.000 din

 · 

Skrining test II - obuhvata

 

  Imago biorezonantni skener  
  Kardiotahometar 5.600 din
 ·  Terapijski paket, obuhvata  
  8 terapija  
  Test intolerancije  

 

Individualno testiran homeopatski preparat

12.600 din

 ·  Dijagnostički i terapijski paket, obuhvata  
  Funkcionalni test na Imago i kardiotahometru  
  Test intolerancije  
  8 terapija  

 

Individualno testiran homeopatski preparat

15.000 din

 ·  Klasična homeopatija  
  Prvi pregled 5.000 din
  Kontrolni pregled 3.000 din
 ·  Aromaterapija  
  Prvi pregled 4.000 din
  Kontrolni pregled 2.000 din
  Aromapreparati 600 - 1.500 din
  Aromamasaža 2.000 - 3.000 din
 ·  Bahove kapi 700 - 1.000 din
 · 
Detox program za pročišćenje, obnavljanje i
podmlađivanje organizma
 
  Cena za 1 dan 10.000 din